Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nosto- ja huolintalinja Oy
Y-tunnus: 0969864-4
Osoite: Ahjotie 19
Postinumero: 96320
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Puhelinnumero: 040 579 5068
Sähköpostiosoite: huolintalinja@huolintalinja.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yritys: Nosto- ja huolintalinja Oy
Nimi: Antti Ylipulli
Osoite: Ahjotie 19
Postinumero: 96320
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Puhelinnumero: 040 579 5068
Sähköposti: huolintalinja@huolintalinja.fi

3. Rekisterin nimi

Nosto- ja huolintalinja Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden ylläpito. Henkilötietoja käytetään Nosto- ja huolintalinja Oy:n

 • Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
 • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
 • Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

 • Nimitiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot
 • Sopimus- ja tilaustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti verkkosivuilla sijaitsevan yhteydenottolomakkeen kautta, rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla tai asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sisältöä sekä kehitetään liiketoimintaa ja markkinointia.

Eväste on pieni käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä tilapäisesti säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitteita tai siellä olevia tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tilastollisia tietoja:

 • Kokonaiskävijämäärät
 • Onko kävijä uusi vai tuleeko sivulle ensimmäistä kertaa
 • Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivustollemme
 • Suosituimmat sivut
 • Suosituimmat kellonajat
 • Käytetyimmät laitteet
 • Käytetyimmät selainversiot

Sivustollamme käytetään sekä istunto- että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukioloajan, jonka jälkeen ne tuhoutuvat. Ainoastaan uusien kävijöiden ja sivustolle palaavien käyttäjien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Seurantaevästeen voimassaoloaika on 26 kuukautta, ellei kävijä itse poista evästettä tai ole säätänyt selainasetuksiaan automaattisesti poistamaan eväste tätä aiemmin.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmaa (Google Analytics), joka asettaa seuraajaevästeen käyttäjän laitteelle. Evästeen avulla seurataan, onko käyttäjä uusi vai sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.

Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

10. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa tai niin kauan, kun laki vaatii.

Markkinointiluvan antaneiden henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan kunnes rekisteröity kieltää markkinoinnin. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön perustiedot ja markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä.

Päivitetty 11.3.2021.